بازار کار رشته حقوق

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت بازار کار رشته حقوق

با مشاوران گروهالومشاورهاز تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوبلازمه موفقیت در رشته حقوق است. به بیان دیگر می توان گفت که فارغ التحصیل شدن در این رشته آسان است لیکنحقوقدانشدن بسیار مشکل است چرا که علم حقوق امروزه باجامعه شناسی ، روانشناسی و علوم فلسفیآمیخته شده است و می بایست اطلاعات کافی در تمام این زمینه ها داشته باشید تا بتوانید یک حقوقدان موفق باشید. ملاک بسیاری از دانش آموزانی که این رشته را برای ورود به دانشگاه انتخاب می کنند دستیابی بهموقعیت شغلیو اجتماعی والا و به دنبال آنتمکن مالیو درآمد بالاست و از جمله رشته هایپر طرفداردانش آموزان گروه علوم انسانی برای ورود به دانشگاه است. اما همیشه برای داوطلبانی که قصدانتخاب رشتهرا دارند سوال ها و چالش هایی مانندبازار کار رشته حقوق ،شاخه ها و گرایش های رشته حقوق،آینده شغلیرشته حقوق پیش می آید که قصد داریم تا در این مقاله اطلاعات جامعی در این زمینه برای شما ارائه دهیم.هدف اصلیاز ایجاد این رشته پرورش متخصصانی در زمینه هایی از جملهقضاوت ، وکالت ، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمیاست.

فرصت های شغلی رشته حقوق

همواره یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیلان کارشناسی رشته حقوق با دشواری هایی توأم است و متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیانوکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند بعد از اخذ مدرک کارشناسی به شغل های متنوعی مثلوکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک ها ، شهرداری ها ، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمیجذب گردد. باید توجه داشت که اکثر فرصت های شغلی موجود برای فارغ التحصیلان این رشته ، از جمله قضاوت ، وکالت ، تصدی دفاتر اسناد رسمی و تصدی دفتر ازدواج و طلاقآزمون ورودیدارند و فارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دورهکارآموزی، می توانند در مشاغل مورد نظر فعالیت نمایند. و همانطور که می دانیدمهم ترینزمینه شغلی این رشته وکالت است و داوطلبان بعد از قبولی در آزمون ورودی کانون وکلا همچنین بعد از گذراندن دو سال کارآموزی وارد این شغل می شوند.

فارغ التحصیلان با دریافت مدرکدکتریاز دانشگاه های معتبر این امکان را دارند تا بهتدریس در دانشگاه هابپردازند. چنانچه داوطلبان بدونبررسی تواناییخود فقط فریب نام رشته را بخورند و در واقع رشته تحصیلی خود را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می شوند و حتی انصراف می دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از فارغ التحصیلی نمی توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند. بازار کار رشته حقوق وآینده شغلی رشته حقوق برای خانم ها و آقایان یکسان استو تنها بهمیزان مهارتهای آنها بستگی دارد در واقع دادگاه به دفاعیه وکلا توجه دارد و به جنسیتشون توجهی نخواهد داشت. به طور کلی در موردبازار کار رشته حقوق باید بگوییم که سالیانه۱۷ هزارپرونده به دادگاه ها ارجاع داده می شود که حداقل حدود ۵ تا ۶ هزارتای آنها نیازمند حضور وکیل هستند. پس به این ترتیب می توان گفت کهبازار کار رشته حقوقدر شاخه های وکالت و گرایش های آن خوب است.

میزان درآمد وکلا

خیلی ها دوست دارندمیزان درآمدیک وکیل را بدانند. همانطور که می دانید درآمد شما به عنوان یک وکیل تا اندازه زیادی به خودتان بستگی دارد و سایر عوامل دیگر دارای اهمیت کمتری می باشند. به این معنا که در صورتی که شما در حوزه تخصصی خود بر مباحث حقوقیمسلطباشید ، از نحوه به نتیجه رسیدن سایر پرونده های حقوقی مشابه مطلع بوده و نحوهبرقراری روابط حرفه ای مناسبرا بیاموزید شما نیز می توانید وکیل موفقی شوید و درآمد قابل توجهی از این شغل کسب نمایید. در ایران وکلای زیادی وجود دارند که از نظرنوع دانشگاهیکه تحصیل کرده اند، شهری که در آنجا وکالت می کنند وتجربه و حوزه تخصصیکاری نیز به هم شباهت کامل دارند ولی دارای درآمدهای کاملا متفاوتی می باشند. البته در سایر مشاغل ها نیز این توانایی ها و مهارت های فردی تأثیر دارد ولی این توانمندی ها در شغل وکالت بسیار پررنگ و غالب می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت یک وکیل را موجب می شود. به طور کلیدرآمد وکیل تابع تعرفه های کانون وکلای دادگستری (که هر سال تعیین می شود) و تعداد پرونده های ارجاعی است.

توانایی های مورد نیاز رشته حقوق

  • جسارت، قدرت استدلال
  • خلاقیت ذهنی وفن بیان خوب
  • تسلط بهنگارش فارسی
  • تسلط بهزبان انگلیسی
  • دارا بودن هوش هیجانی
  • دارا بودنروابط اجتماعی بالا
  • صبر و تحمل بالا
  • دارا بودنروحیه ای قویو تواناییقدرت کنترل خشم

وضعیت ادامه تحصیل رشته حقوق

امکان ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای فارغ التحصیلان کارشناسی رشته حقوق وجود خواهد داشت و تعداد کل واحدهای درسی رشته حقوق در مقطعکارشناسی۱۳۵ واحد درسی می باشد که ۲۰ واحد درسی مربوط به دروس عمومی ، ۱۵ واحد درسی مربوط به دروس پایه ، ۹۴ واحد درسی مربوط به دروس تخصصی و ۶ واحد درسی هم مربوط به دروس اختیاری می باشد. در جدول زیرچارت درسیرشته حقوق در مقطع کارشناسی را برای آشنایی بیشتر در اختیارتان قرار داده ایم:

دروس مقطع کارشناسی رشته حقوق

دروس عمومی

مبانی نظری اسلام -اخلاق اسلامی -انقلاب اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی -آشنایی با منابع اسلامی -ادبیات فارسی -زبان عمومی -تربیت بدنی ۱ و ۲

دروس پایه

مقدمه علم حقوق -حقوق اساسی ۱ -مبانی علم اقتصاد -مالیه عمومی -حقوق جزای عمومی ۱ -حقوق مدنی ۱ - اشخاص و حمایت از محجورین -مبانی جامعه شناسی -عربی

دروس تخصصی

حقوق اساسی ۲ -حقوق جزای عمومی ۳ -حقوق سازمان های بین المللی -اصول فقه ۱ و ۲ -حقوق تجارت ۱- اشخاص -حقوق تجارت ۳- اسناد تجاری -حقوق مدنی ۲- اموال و مالکیت -حقوق مدنی ۴- اامات خارج از قراردادها -حقوق مدنی ۶ - عقود معین قسمت الف- حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت و ارث -متون حقوقی ۱- به زبان خارجی -آئین داد رسی کیفری۱و۲ -حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ -حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ و۳ -حقوق تطبیقی -حقوق کار -حقوق جزای عمومی ۲ -حقوق بین الملل عمومی ۱و۲ -حقوق اداری ۱ و ۲ -متون فقه ۱و ۲ و۳ و ۴ -حقوق تجارت ۲- شرکت ها -حقوق تجارت ۴ - ورشکستگی -حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها -حقوق مدنی ۵- خانواده -حقوق مدنی۷- عقود معین قسمت ب -آئین دادرسی مدنی ۱و ۲ و ۳ -متون حقوقی ۲- زبان خارجی تخصصی -کار تحقیقی ۱ و ۲ -جرم شناسی -قواعد فقه ۱و ۲ -ادله اثبات دعوی -پزشکی قانونی

دروس اختیاری

بزهکاری اطفال ۱ و ۲ -کیفرشناسی -حقوق هوایی -اصول روابط بین الملل -حقوق ثبت -حقوق بانکی -تامین اجتماعی -احوال شخصیه در فقه عامه -تاریخ حقوق -فلسفه حقوق -جامعه شناسی حقوق -حقوق و کامپیوتر -حقوق ارتباطات -پلیس علمی -حقوق دریایی -داوری بین المللی -آیات الاحکام -حقوق بیمه -اصطلاحات حقوقی به زبان عربی -حقوق بشر در اسلام -دادرسی های اختصاصی کیفری -مالکیت معنوی -کارآموزی قضایی (عملی) -رویه قضایی -حقوق قضایی -آمار

معرفی گرایش های رشته حقوق

گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایشحقوق خصوصی گرایش حقوق بین الملل گرایشحقوق عمومی گرایشحقوق نفت و گاز گرایشحقوق بشر گرایشحقوق محیط زیست
گرایش حقوق ارتباطات گرایشحقوق جزا و جرم شناسی گرایشحقوق مالکیت فکری گرایشحقوق اقتصادی گرایشحقوق دادرسی اداری گرایشحقوق خانواده
گرایشحقوق ثبت اسناد و املاک گرایشحقوق کیفری اطفال و نوجوانان گرایشحقوق تجارت بین الملل گرایش حقوق شرکت های تجاری گرایشمدیریت دادگستری گرایشحقوق حمل و نقل
گرایشحقوق اسناد و قراردادهای تجاری گرایشحقوق تجاری اقتصادی بین المللی گرایشمدیریت نظارت و بازرسی گرایشمدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی گرایشحقوق سردفتری گرایش حقوق مالی
گرایشاقتصادی گرایشفقه و حقوق جزا گرایشحقوق تجارت الکترونیکی

گرایش های مقطع دکتری رشته حقوق

گرایشحقوق عمومی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی گرایش حقوق بین الملل عمومی
گرایش حقوق خصوصی گرایش حقوق نفت و گاز گرایش فقه و حقوق جزا

در صورت تمایل می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینهبازارکار رشته عکاسی،بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر، . با کارشناسان مجرب ما در مرکزالو مشاورهدر تماس باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت بازار کار رشته حقوق

با مشاوران گروهالومشاورهاز تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید .

منبع:وضعیت بازار کار رشته حقوق

بازار کار مهندسی معدن-بازار کار رشته بیو تکنولوژی-بازار کار رشته مهندسی شیمی-بازار کار رشته اتاق عمل-بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر-بازار کار رشته معماری-بازار کار رشته حقوق-بازار کار رشته روانشناسی- وضعیت بازار کار رشته حقوق

وضعیت بازار کار رشته حقوق

منابع آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی

حقوق ,رشته ,کار ,گرایشحقوق ,های ,۲ ,رشته حقوق ,کار رشته ,بازار کار ,گرایش حقوق ,و ۲ ,بگیرید 9099072958 پاسخگویی ,فارغ التحصیلان کارشناسی ,تماس بگیرید 9099072958 ,درباره وضعیت بازار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
rozfarada studcabosong genperofa nylooraianeh thermrethundpo melli-site yingkiluttin pcnewss buipeclire centermarkt